Olimpiada języka angielskiego 2007r.

9 marca 2007 roku odbędzie się szkolny etap olimpiady języka angielskiego zorganizowanej przez KNJO w Elblągu.
Etap szkolny ma formę testu pisemnego i obejmuje materiał egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym.
Na osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu czekają atrakcyjne nagrody.
Zgłoszenia chętnych przyjmują nauczyciele języka angielskiego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w olimpiadzie!