PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH W RAMACH PROGRAMU – EKOZESPOŁY W SOiO CONRADINUM – ROK SZKOLNY 2004/2005

eko

Pobierz : prezentacja multimedialna

INSTRUKTORZY:

Magdalena Ankiewicz – Kopicka – ekozespół – „EKAKA TEAM”

Monika Kulesza – Cisiak – ekozespół – „EKODZIAŁACZE”

Joanna Wieczorek – ekozespół – „EKOLASKI”

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW :

I ekozespół – 5 osób(klasa ICl ),

II ekozespół – 4 osoby(klasa ICl),

III ekozespół – 9 osób(klasa IDl)

WPROWADZENIE:

Działalność nasza oparta jest na współpracy z:

– Fundacją Poszanowania Energii w Gdańsku

– Elektrociepłownią Gdańsk – Wybrzeże

– Zakładem Utylizacyjnym w Gdańsku

A przede wszystkim z Olsztyńsko- Warmińskim Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Fundacją Global Action Plan Polska.

REALIZACJA:

W roku szkolnym 2004/2005 prowadzimy już V edycję programu. Główne działania członków ekozespołów oscylowały wokół następujących zadań:

– Przeprowadzenie pomiarów zużycia wody, energii, gazu i wytwarzanych odpadów wg. określonego wcześniej wzoru postępowania.

– Wnikliwa analiza wyników prowadzonych pomiarów oraz próba poprawy stanu samoświadomości ekologicznej wśród członków własnej rodziny, także poprzez wspólne wypełnienie ankiet proekologicznych.

– Przygotowanie i aktywny udział w zajęciach ekologicznych, których głównymi hasłami przewodnimi jest: woda, energia, odpady, zakupy i podróżowanie.

– Udział w wycieczkach przedmiotowych i warsztatach edukacyjnych, organizowanych przez opiekunów ekozespołów przy współpracy z instytucjami i firmami wspierającymi od lat nasze działania

– Propagowanie idei ekozespołów wśród uczniów Conradinum – akcje plakatowe.

– Przeprowadzenie kampanii ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lokalnego – pod hasłem – oszczędzajmy energię.

– Udokumentowanie prowadzonej akcji i analiza efektów naszej działalności wśród społeczności szkolnej.

– Uroczyste podsumowanie działalności ekologicznej w SOiO Conradinum w roku szkolnym 2004/2005.

– Przedstawienie wyników naszych działań nauczycielom i dyrekcji szkoły.