Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Tęcza”

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza” uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w V edycji Konkursu przebiegającego w tym roku szkolnym pod hasłem „Barwy Ziemi, piękno mojej okolicy”.
Konkurs przeprowadzony jest przy współpracy z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszeniem Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Tradycją Konkursu jest nagradzanie zwycięzców wyjazdami zagranicznymi i nagrodami rzeczowymi – laureaci poprzedniej edycji uczestniczyli w wycieczkach do Kopenhagi, Budapesztu i Drezna.
W obecnej edycji ogólnopolscy laureaci Konkursu wyjadą na wycieczkę zagraniczną, a autorzy najlepszych prac tradycyjnie wezmą udział w warsztatach twórczych organizowanych przy współpracy z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Najzdolniejszym uczestnikom zostaną przyznane stypendia. Laureaci I miejsca w województwie, w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe (sprzęt audio – video), zaś II i III miejsc wydawnictwa encyklopedyczne.
Wyróżnione szkoły zostaną uhonorowane dyplomami, zaś najliczniej reprezentowane otrzymają sprzęt informatyczny.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Wśród wszystkich chętnych zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe w postaci odtwarzaczy MP3.
Celem konkursu jest:
– szerzenie wśród młodzieży wiedzy o regionie, wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych.
– Propagowanie polskiej przyrody, tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych.
– Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i etnografią.
– Aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.
Konkurs jest samofinansujący, środki są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, którzy dokonają wpłatę w wysokości 6,50 zł. od osoby.
Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej.
Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:
– rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką
– praca malarska (format A4 lub A3)
– zestaw fotografii – max. 3 zdjęcia.
Prace nie spełniające kryteriów formalnych nie będą kwalifikowane w konkursie.
Każda praca powinna być opatrzona imieniem, nazwiskiem i tytułem pracy.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania.
Wyniki ogłoszone zostaną do dnia 30 kwietnia 2008 roku.
Nagrody dla uczestników:
– laureaci I,II,III miejsca w kraju wyjadą na wycieczkę zagraniczną.
– Laureaci I miejsca w województwie otrzymają nagrody rzeczowe.
– Laureaci II,III miejsca w województwie otrzymają wydawnictwa encyklopedyczne.
– Autorzy najlepszych prac wezmą udział w warsztatach twórczych lub plenerach malarskich.
– Jury wytypuje laureatów, którzy otrzymają stypendia twórcze.
– Najlepszy uczeń w szkole otrzyma nagrodę książkową.
– Wszyscy uczniowie uczestniczący w konkursie otrzymają dyplomy.
– Wśród wszystkich uczestników Konkursu rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe w postaci odtwarzaczy MP3