Rekrutacja 2016/2017

Harmonogram rekrutacji  2016/2017

Informacje szczegółowe dla poszczególnych typów szkół

Technikum nr 18

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 18

XVIII Liceum Ogólnokształcące