Socrates – Comenius

Uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Socrates – Comenius”.
W I semestrze roku szkolnego 2006/2007 odbyły się dwa spotkania w ramach projektu:

  • 1. 11-15.09.2006 w Gdańsku
  • Wzięli w nich udział koordynatorzy projektu z Niemiec, Dani i Kowna wraz z uczniami, którzy byli gośćmi uczniów Conradinum. Oprócz prac nad projektem zostały zorganizowane zajęcia integracyjno – krajoznawcze dla młodzieży tj. gry i zabawy integracyjne oraz zwiedzanie Trójmiasta (m.in. Westerplatte, Gdańska Starówka), podczas którego rolę przewodników pełnili nasi uczniowie.
  • 2. 13-17.11.2006 w Kownie, Litwa
  • Pojechaliśmy tam z 10 osobową grupą młodzieży z Conradinum, którą ugościła młodzież Litewska. Oprócz grupy z Polski w spotkaniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie z Danii i Niemiec. Koordynatorzy poświecili się pracom związanym z raportem, ponadto wszyscy uczestnicy wymiany wzięli udział w zwiedzaniu Kowna i Wilna oraz zajęciach integracyjnych przygotowanych przez gospodarzy. W kwietniu 2007 planowane jest kolejne spotkanie w Lubece.