Sprawozdanie z konkursu matematycznego

Sprawozdanie z konkursu matematycznego

„Z matematyką za pan brat” – rok szkolny 2005/2006.

(VI edycja)

Organizatorami konkursu matematycznego „Z matematyką za pan brat” były Pani dyrektor Agata Mondygrał, Pani Ewa Czajka i Pani Aleksandra Rytel.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas pierwszych.

Konkurs składał się z trzech etapów:

W pierwszym etapie uczniowie wykonali prace plastyczne pt.: „Matematyka w karykaturze”.

W drugim etapie wykazali się wiedzą dotyczącą życia i twórczości sławnych matematyków Talesa i Pitagorasa (praca pisemna_test).

Finał konkursu matematycznego odbył się 4 kwietnia 2006 roku.
Do finału zakwalifikowało się pięć drużyn:

  Klasa I AL: Karolina Zamkowska, Natalia Michałowska, Aneta Kozłowska ;
  Klasa I CL: Aneta Czerwińska, Mirella Chmielewska, Katarzyna Koleczka ;
  Klasa I AL.: Iwona Siedlecka, Katarzyna Probierz, Joanna Wittschenbach ;
  Klasa I BL: Tomasz Wilczewski, Magdalena Paradecka, Anna Masiuk ;
  Klasa I DX : Łukasz Borowski, Monika Wardaszka, Patryk Rokicki ;

W kolejnych konkurencjach drużyny odpowiadały na pytania dotyczące pojęć matematycznych, wykazali się znajomością symboli matematycznych i znajomością zawartości tablic matematycznych. Również rozwiązywali krótkie logiczne zadania matematyczne.
W skład Jury weszły: Pani dyrektor Maria Kruk, Pani Elżbieta Żurawik i Pani Bożena Chmiel.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  I miejsce – drużyna z klasy I BL w składzie: Tomasz Wilczewski,
  Magdalena Paradecka,
  Anna Masiak;

  II miejsce – drużyna z klasy I CL w składzie: Aneta Czerwińska,
  Mirella Chmielewska,
  Katarzyna Koleczka;

  III miejsce – drużyna z klasy I AL w składzie Iwona Siedlecka,
  Katarzyna Probierz,
  Joanna Wittschenbach;

  IV miejsce – drużyna z klasy I AL w składzie: Karolina Zamkowska,
  Natalia Michałowska,
  Aneta Kozłowska;

  V miejsce – drużyna z klasy I DX w składzie: Łukasz Borowski,
  Monika Wardaszka,
  Patryk Rokicki;

Uczestnicy konkursu jak i kibicujące drużynom zaproszone klasy wykazały się poczuciem humoru i chęcią dobrej zabawy.

Wszyscy uczniowie, którzy zakwalifikowali się do finału otrzymali nagrody w postaci tablic matematycznych lub chemicznych albo polonistycznych. Sponsorem nagród było wydawnictwo „PODKOWA” . Serdecznie dziękujemy Pani Alicji Cewe, Pani Halinie Nahorskiej oraz Pani Katarzynie Ryłko – właścicielkom wydawnictwa, za przekazanie nagród na rzecz konkursu matematycznego.