Szkolne Koło Przedsiębiorczości

PROJEKT DZIAŁALNOŚCI
SZKOLNEGO KOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
prowadzonego przez nauczyciela przedmiotów ekonomicznych
Monikę Kruk

1. Cele działania

    a) Rozwijanie umiejętności


 • Rozwój człowieka przedsiębiorczego
 • Współdziałanie w zespole
 • Samoocena możliwości zawodowych
 • Skuteczne porozumiewanie się
 • Aktywne poszukiwanie pracy
 • Dokumenty towarzyszące poszukiwaniu pracy
 • Planowanie własnej ścieżki edukacyjnej
 • Planowanie własnego rozwoju zawodowego
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych

    b) Cele związane z wiedzą

 • Poznanie reguł i trendów rządzących rynkiem pracy
 • Poznanie reguł i mechanizmów działania gospodarki rynkowej na rynku lokalnym
 • Poszerzenie wiedzy i zainteresowań dotyczących problemów ekonomicznych współczesnej Polski i świata

    c) Cele dotyczące postaw

 • Zrozumienie nadrzędności celów grupowych nad indywidualnymi
 • Potrzeba stałego rozwijania i doskonalenia własnej osobowości
 • Postawa aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i politycznym kraju i regionu
 • Postawa aktywna na rynku pracy

2. Proponowane zadania i tematy do realizacji

    a) Proponowane tematy zajęć

 • Zajęcia wstępne, budowanie zespołu
 • Kim jestem? Określenie własnych predyspozycji, zainteresowań, umiejętności, analiza SWOT własnej osoby
 • Kim będę? Analiza rynku pracy, drogi kształcenia zawodowego, drogi kariery zawodowej
 • Analiza lokalnego rynku pracy
 • Stres – jak sobie z nim radzić?
 • Trening asertywności
 • Jak motywować siebie i innych?
 • Konflikt – unikać go czy nie?

    b) Proponowane działania

 • Prowadzenie tablicy ogłoszeń dla uczniów „Dam pracę”
 • Gromadzenie własnej bazy informacyjnej o zawodach (informatory, teczki zawodów, ulotki, itp.)
 • Gromadzenie informacji o lokalnym rynku pracy
 • Organizowanie spotkań z pracodawcami i przedstawicielami instytucji pośrednictwa pracy
 • Uczestnictwo w Dniu Przedsiębiorczości