Szkolny Klub Sportowy

Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego przy SOiO Conradinum

  • piłka koszykowa dziewcząt
  • piłka siatkowa dziewcząt
  • piłka nożna
  • piłka koszykowa chłopców
  • piłka siatkowa chłopców

Dodatkowo:

  • zajęcia sportowo – rekreacyjne na szkolnej siłowni – cały rok
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne w okresie ferii zimowych i

letnich „Akcja zima” i „Akcja lato”