Turniej ekologiczny – wiedzy o wodzie – V EDYCJA

Sprawozdanie z V edycji Turnieju Wiedzy o Wodzie w SOiO Conradinum

Parę zdań o historii naszego Turnieju. W roku szkolnym 2000/2001 nastąpiła I edycja konkursu pt.–„Turniej Wiedzy o Wodzie”. Pomysł turnieju został zaczerpnięty z czasopisma „Chemia w szkole” i po modyfikacjach został opracowany scenariusz konkursu. Szczególnie istotny był fakt, że turniej ten łączy wiedzę z co najmniej trzech przedmiotów tj. biologii, chemii i geografii i dotyczy problematyki proekologicznej, która od lat jest propagowana w naszej szkole.

Celem turnieju jest:

  • Wyrabianie umiejętności pracy zespołowej
  • Poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii
  • Rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi
  • Kształtowanie postawy tzw. „zdrowej rywalizacji”
  • Zachęcenie młodzieży do proekologicznych postaw w życiu codziennym

Głównym problemem organizacyjnym było zbudowanie konstrukcji przypominającej koło, którym uczniowie mieli kręcić i w ten sposób wybierać kategorie, do których przypisane były odpowiednie pytania. Ta forma konkurencji od lat jest najbardziej widowiskowa, a koło po lekkiej renowacji służy nam do dzisiaj. Pierwsza edycja turnieju tak bardzo spodobała się młodzieży, że postanowiłyśmy na stałe wpisać w kalendarz imprez szkolnych przeprowadzanie konkursu. W czasopiśmie szkolnym „Czas Conradinum” ukazała się entuzjastyczna recenzja naszego turnieju napisana przez przedstawiciela redakcji szkolnej, co jeszcze bardziej utwierdziło pomysłodawczynie konkursu do jego kontynuacji w latach następnych.

Od lat łączymy organizacje i przeprowadzenie turnieju z obchodami Dnia Ziemi i Wody, które przypadają na kwiecień. Rokrocznie też w pisemnych eliminacjach do konkursu bierze udział ok. 60 -70 uczniów, co świadczy o dużej popularności naszego turnieju. Następnie pięć najlepszych trzy osobowych drużyn bierze udział w finale turnieju na auli szkolnej. W bieżącym roku szkolnym w eliminacjach wzięło udział 66 uczniów klas pierwszych i drugich, a do finału zakwalifikowały się cztery drużyny z Liceum Ogólnokształcącego i jedna drużyna z Technikum

Rywalizacja dotyczyła dwóch konkurencji:

  • Konkurencja I –– drużyny miały za zadanie zaprezentować wcześniej przygotowaną scenkę związaną tematycznie z turniejem
  • Konkurencja II – odpowiedzi na pytania z dziewięciu dziedzin związanych tematycznie z turniejem poprzez losowanie kategorii na kole natury

Pod czujnym okiem jury oraz zaproszonych uczniów klas pierwszych i drugich konkurs poprowadziły p. M. Ankiewicz-Kopicka, p. M. Kulesza, a w jury też zasiadła p. J. Wieczorek, które są organizatorkami turnieju i instruktorkami ekozespołów. Rywalizacja była bardzo zacięta, wszystkie drużyny w pierwszej konkurencji wykazały się dużą pomysłowością i kreatywnością. Jednakże jury udało się wyłowić zwycięzcę, którą bezapelacyjnie została drużyna z klasy IIc za scenkę pod tytułem „chcę być czysta”. W drugiej konkurencji drużyny musiały wykazać się dużą wiedzą merytoryczną związaną z szeroko potraktowanym tematem turnieju, czyli z wodą. Odpowiedzi uczniów na bieżąco były oceniane i komentowane przez organizatorki, co powodowało również zaangażowanie się publiczności i poszerzenie wiedzy z omawianego zakresu.

W przerwie między konkurencjami zaprezentowali swoje działania członkowie ekozepołów z klasy ID, a koniec turnieju został uwieńczony podsumowaniem całej rocznej działalności ekozespołów w roku 2005/2006 w postaci prezentacji PowerPoint.

Na zakończenie drużyny otrzymały ekologiczne dyplomy i nagrody ufundowane przez Elektrociepłownię „Wybrzeże” i wydawnictwo „podkowa”, za co organizatorki są niezmiernie wdzięczne. Szczególnie gorąco pragniemy podziękować Elektrociepłowni „Wybrzeże” za tak hojne wspomożenie naszych działań na rzecz edukacji proekologicznej nie tylko w tym Turnieju ale i w innych przedsięwzięciach.