Turniej wiedzy o wodzie 2007

Turniej Wiedzy o Wodzie

Dnia 26 kwietnia na trzeciej godzinie lekcyjnej odbył się finał kolejnej edycji  Turnieju Wiedzy o Wodzie dla uczniów klas pierwszych. Konkurs ten łączy wiedzę z co najmniej trzech przedmiotów tj. biologii, chemii i geografii oraz  dotyczy problematyki proekologicznej, która od lat jest propagowana w naszej szkole.
Celami turnieju są:

 • wyrabianie umiejętności pracy zespołowej,
 • poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii,
 • rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi,
 • kształtowanie postawy tzw. „zdrowej rywalizacji”,
 • zachęcenie młodzieży do proekologicznych postaw w życiu codziennym.

 
Od lat turniej przeprowadzany jest w miesiącu kwietniu, który związany jest z  obchodami Dnia Ziemi i Wody. W wyniku przeprowadzonych eliminacji do finału  zakwalifikowały się w bieżącym roku szkolnym cztery drużyny z Liceum Ogólnokształcącego ( 1 B LO, 1 C LO, i dwie drużyny z klasy 1 D LO)  i jedna drużyna z Liceum Profilowanego ( 1 A x) .
 Rywalizacja dotyczyła dwóch konkurencji:
Konkurencja I –– drużyny miały za zadanie zaprezentować wcześniej przygotowaną scenkę związaną tematycznie z turniejem.

Konkurencja II – zespoły udzielały odpowiedzi na pytania z dziewięciu dziedzin związanych tematycznie z turniejem poprzez losowanie kategorii na kole natury.

Pod czujnym okiem jury oraz zaproszonych uczniów klas pierwszych i drugich konkurs poprowadziły  p. M. Ankiewicz, p. M. Kulesza, a w jury zasiadła p. dyrektor Anna Wasilewska, profesor Elżbieta Kabat oraz pani profesor Elżbieta Serocka. Rywalizacja była bardzo zacięta, wszystkie drużyny w pierwszej konkurencji wykazały się dużą pomysłowością i kreatywnością.
W drugiej konkurencji drużyny musiały wykazać się wiedzą merytoryczną związaną z szeroko potraktowanym tematem turnieju, czyli z wodą. Odpowiedzi uczniów na bieżąco były oceniane i komentowane przez organizatorki, co powodowało również zaangażowanie się publiczności i poszerzenie wiedzy z omawianego zakresu.
W przerwie między konkurencjami zaprezentowali swoje działania członkowie ekozepołów z klasy I D LO i 1 Ax LP, którzy  przeprowadzili wśród zgromadzonej publiczności test ekologiczny, a koniec  turnieju został uwieńczony podsumowaniem całej rocznej działalności ekozespołów w roku 2006/2007 w postaci prezentacji z elementami dramy.
Na zakończenie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez FIRMĘ SAUR NEPTUN GDAŃSK .

W bieżącej edycji turnieju zwyciężyły ex aequo  drużyny klas: 1 D LO i B LO w składzie:

 • KLASA 1 B LO
 • Natalia Mościpan
 • Dominika Pydyn
 • Agnieszka Sikora

 

 • KLASA 1 D LO
 • Monika Balmas
 • Eliza Żmuda – Trzebiatowska
 • Emilia Zglińska

 

Organizatorki turnieju:
Magdalena Ankiewicz
Monika Kulesza