Turniej Wiedzy o Wodzie 2008

Dnia 22 kwietnia w ramach obchodów Dnia Ziemi odbyła się już XVIII edycja TURNIEJU WIEDZY O WODZIE dla uczniów klas pierwszych CONRADINUM.
Celami turnieju są:
• wyrabianie umiejętności pracy zespołowej,
• poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii,
• rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi,
• kształtowanie postawy tzw. „zdrowej rywalizacji”,
• zachęcenie młodzieży do proekologicznych postaw w życiu codziennym.
Turniej wiedzy o wodzie, jest to konkurs, który łączy wiedzę z wielu dziedzin nauki i życia codziennego, składa się z dwóch konkurencji, w których drużyny muszą zaprezentować swoje wiadomości nie tylko z zakresu nauk przyrodniczych tj. chemii, biologii, geografii czy ekologii ale także zdolności oratorskie i aktorskie. W konkurencji pierwszej jury oceniało umiejętności aktorskie zawodników, ich pomysłowość i kreatywność, w konkurencji drugiej ocenie poddana została wiedza merytoryczna. Uczestnicy kręcili kołem natury i odpowiadali na pytania z wylosowanego zakresu. Wszystkie pytania związane były z szeroko rozumianym pojęciem wody, uczestnicy musieli wyjaśnić terminy np. : eutrofizacja czy sozologia.
Do finału zakwalifikowało się pięć drużyn z czterech klas pierwszych. Turniej wygrała drużyna klasy 1 C XVIII Liceum Ogólnokształcącego reprezentowana przez:

Emilię Dominiak, Anetę Strzelecką i Katarzynę Szczepińską.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pozyskane dzięki współpracy z Zakładem Utylizacyjnym w Gdańsku, Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku, a także innym sponsorom, którym serdecznie dziękujemy.
Między konkurencjami organizatorzy promowali działalność ekologiczną prowadzoną w Conradinum oraz zachęcali młodzież do udziału w konkursie ,,Drugie życie elektrośmieci’’, zaprezentowały się również ekozespoły uczniowskie, które w swoim występie zwróciły uwagę na problem poszanowania wody i wpływ nadużywania środków piorących na stan naszych wód.

Organizatorki turnieju:
Magdalena Ankiewicz
Monika Kulesza