Typy szkół

W roku szkolnym 2017/2018  organizujemy nabór do następujących  typów szkół:

-4 letniego technikum
-3 Branżowej Szkoły I stopnia

————————————————————

W technikum kształcimy w zawodach:
TECHNIK MECHATRONIK
TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI
TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
TECHNIK BUDOWY JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
TECHNIK ELEKTRYK
TECHNIK MECHANIK

Przedmioty, z których oceny końcowe przelicza się na punkty:  język polski, język obcy, matematyka, informatyka;

—————————————————————-

W branżowej szkole I stopnia kształcimy w zawodach:

MECHATRONIK

ELEKTROMECHANIK

Przedmioty, z których oceny końcowe przelicza się na punkty: język polski, język obcy, matematyka, informatyka;

—————————————————————-

W niniejszej propozycji pragniemy zwrócić uwagę na:

  • ponad 200 – letnią historię CONRADINUM,
  • duży dorobek szkoły w kształceniu technicznym i ogólnokształcącym,
  • umowę o współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej dotyczącą podnoszenia jakości kształcenia w technikum,
  • uhonorowanie CONRADINUM w 2002 roku przez Radę Miasta Gdańska Medalem Św. Wojciecha za wybitne zasługi dla miasta Gdańska oraz za kształcenie na najwyższym poziomie kadr dla gospodarki morskiej,
  • uzyskanie przez szkołę Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji,
  • właściwie wykształconą kadrę pedagogiczną,
  • przyjazną atmosferę,
  • nowoczesne wyposażenie,
  • dbałość o zdrowie uczniów (na miejscu pracuje pielęgniarka dyplomowana),
  • możliwość wpływania przez Uczniów i Rodziców na jakość pracy szkoły.

Jeżeli  wybierzecie CONRADINUM, zrobimy wszystko, aby nie  zawieść Waszego zaufania.