MARZEC

do 04.03.2018

(niedziela)

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego.

 

8.03.2018

Dzień Techniki i Dzień Otwarty Szkoły w ramach Tygodnia Zawodowca

 

9.03.2018

Rozstrzygnięcie XIII Ogólnopolskiego Konkursu „BARWY MORZA „

1200

10.03.2018

Dzień Otwarty Szkoły

 

20.03.2018

(wtorek)

Ogólnoszkolne zebranie z Rodzicami

Pisemne powiadomienie rodziców uczniów klas maturalnych o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego

1730

21-23.03.2018

(środa - piątek)

REKOLEKCJE

 

 

Wybory Samorządu Szkolnego

 

23 i 26-27.03.2018

(piątek, poniedziałek, wtorek)

Próbna matura – j. polski ustny wg harmonogramu

 

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

KWIECIEŃ

29.03-03.04. 2018

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

do 09.04.2018

(środa)

Absolwenci przekazują bibliografię wykorzystaną do przygotowania prezentacji na ustnym egzaminie maturalnym z j. polskiego – WARUNEK KONIECZNY przystąpienia do egzaminu ustnego (stara matura)

 

19.04.2018

(czwartek)

DZIEŃ KRWIODAWSTWA w CONRADINUM

 

20.04.2018

(piątek)

Termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

1500

23.04.2018

(poniedziałek)

RADA pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych LO i Technikum Podanie kandydatów do złotego znaczka dla najlepszego absolwenta, znaczków conradinowskich i nagród

 

27.04.2018

(piątek)

KONIEC ROKU klas programowo najwyższych

 

30.04.2018

(poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

 

 

MAJ

02.05.2018

(środa)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

4,7-8.05.2018

(piątek, poniedziałek, wtorek)

Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

04-23.05.2018

Pisemne egzaminy maturalne

 

04.05.2018

(piątek)

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego

P   900

R 1400

05-25.05.2018

Ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego  wg szkolnego harmonogramu

 

07.05.2018

(poniedziałek)

Pisemny egzamin maturalny z matematyki

 

Pisemny egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej

P   900

 

 

R 1400

 08.05.2018

 (wtorek)

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego

P   900

R 1400

09-22.05.2018

Ustne egzamin maturalny z j. polskiego wg szkolnego harmonogramu

 

09.05.2018

 (środa)

Pisemny egzamin maturalny z matematyki

R   900

 

10.05.2018

 (czwartek)

Pisemny egzamin maturalny z biologii

 

Pisemny egzamin maturalny z historii sztuki

R   900

 

R 1400

11.05.2018

(piątek)

Pisemny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

 

Pisemny egzamin maturalny z informatyki

(w przeddzień zdający  w obecności administratora pracowni komputerowej oraz CZN zapoznają się z poprawnością działania stanowiska komputerowego i zainstalowanym oprogramowaniem)

 

R   900

 

 

 

R  1400

14.05.2018

(poniedziałek)

Pisemny egzamin maturalny z fizyki oraz fizyki i astronomii

 

Pisemny egzamin maturalny z geografii

 

R   900

 

R  1400

15.05.2018

(wtorek)

Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego

 

P   900

R 1400

16.05.2018

(środa)

Pisemny egzamin maturalny z chemii

 

Pisemny egzamin maturalny z historii

P   900

 

R 1400

17.05.2018

(czwartek)

Pisemny egzamin maturalny z języka rosyjskiego

 

P   900

R 1400

18.05.2018

(piątek)

Obchody Międzynarodowego Dnia Hanzy

 (przypadającego na 3 sobotę maja)

 

18.05.2018

(piątek)

Pisemny egzamin maturalny z języka francuskiego

P   900

R 1400

21.05.2018

(poniedziałek)

Pisemny egzamin maturalny z języka hiszpańskiego

P   900

R 1400

Szczegółowy terminarz egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz informacje o wszystkich procedurach obowiązujących na egzaminach można znaleźć na stronach internetowych: www.oke.gda.pl oraz www.cke.edu.pl

Indywidualny harmonogram maturalnych egzaminów ustnych znajduje się w gablocie obok s.114

 

23.05.2018

(środa)

Ogólnoszkolne zebranie z Rodzicami przed klasyfikacją roczną. Powiadomienie pisemne o zagrożeniu oceną niedostateczną

1730

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

25.05.2018

(piątek)

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018r.

 

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

31.05.2018

(czwartek)

DZIEŃ WOLNY od zajęć dydaktycznych (Święto Bożego Ciała)

 

CZERWIEC

01.06.2018

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

15.06.2018

(piątek)

Termin wystawienia ocen końcoworocznych

 

15.06.2018

(piątek)

Obchody Europejskiego Dnia Gotyku Ceglanego (przypadającego na 3 sobotę czerwca)

 

18.06.2018

(poniedziałek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

 

19.06.2018

(wtorek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna. Ogłoszenie wyników: 31 sierpnia 2018

 

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

22.06.2018

(piątek)

KONIEC ROKU SZKOLNEGO dla klas młodszych

 

22.06–4.07.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna model „w” „wk” „dk”, wg harmonogramu

 

26.06.2018

(wtorek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna  model „d”

 

 

LIPIEC

03.07.2018

(wtorek)

Data wydania świadectw i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu 2018 wystawionych przez OKE.

W ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

 

do 12.07.2018

Rekrutacja do Technikum i Szkoły Branżowej,

 

SIERPIEŃ

od 20.08.2018

(poniedziałek)

Egzaminy poprawkowe promujące do następnej klasy – wg harmonogramu

 

21.08.2018

(wtorek)

Poprawkowy pisemny egzamin maturalny Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE w terminie do dnia 10 sierpnia 2018

900

 

21-22.08.2018

Ustny poprawkowy egzamin maturalny – wg harmonogramu

 

30.08.2018

(czwartek)

Rada Pedagogiczna

 

31.08.2018

(piątek)

Data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

WRZESIEŃ

03.09.2018

(poniedziałek)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

11.09.2018

(wtorek)

Data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu 2018 wystawionych przez OKE