Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych

Magdalena Kopp Ostrowska

Zajęcia wyrównawcze z tkm, Edukacja Morska

Weronika Lewandowska

Szkolne Koło Projektowania AutoCad

Robert Maćkiewicz

Zajęcia wyrównawcze i przygotowanie do egzaminu zawodowego z mechatroniki

Waldemar Jankowski

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego zawodowego i konsulatcje z tkm

Andrzej Butowski

Arkadiusz Cimiński

Projekt „Budowa pojazdu ekologicznego”

Robert Szymczyk

Kółko mechatroniczne

Sławomir Talarczyk

Kółko elektroniczne

Anna Złoczewska

Doradztwo zawodowe, zajęcia wyrównawcze z podstaw mechatroniki

Michał Piotrowski

Zajęcia fakultatywne maturalne z religii/etyki

Małgorzata Urbanowicz

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego dla klas maturalnych.

Anna Bracik

Zajęcia fakultatywne  z historii

Andrzej Piaszczyński

Zajęcia maturalne z historii i wiedzy o społeczeństwie; koło debat oksfordzkich

Teresa Kuczkowska-Tyszka

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;

Kółko maturalne z języka angielskiego poziom rozszerzony

Anna Urbańska-Gruczka

Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego

Agnieszka Apanowicz

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Agnieszka Baranowska

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Ewa Czajka

Kółko maturalne z matematyki  dla uczniów klasy 3 AL - poziom podstawowy

Iwona Żychowicz

Kółko maturalne z matematyki dla uczniów klasy 4 AT i klasy 4 DT - poziom podstawowy 

Arleta Kosna

Kółko maturalne z matematyki dla uczniów klas maturalnych

Hanna Miecznikowska-Ilczuk

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas pierwszych

Maria Bardo

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Maciej Draws

Zajęcia maturalne z fizyki

Elżbieta Kabat

Zajęcia wyrównawcze z geografii i języka niemieckiego

Ewa Wolińska

Zajęcia sportowo-rekreacyjne z koszykówki, Edukacja Morska

Maria Kropidłowska

Tenis stołowy

Jacek Miłosz

Zajęcia sportowo-rekreacyjne z koszykówki i siatkówki

Małgorzata Scisłowska

Opieka nad gazetką „CZAS CONRADINUM”

Karolina Urbanowicz

Kółko teatralne NOC

Ewa Reszczyńska

Wolontariat, szkolne koło Caritas

Zajęcia odbywają się wg harmonogramu ustalonego przez danego nauczyciela po konsultacjach z uczniami. Informacji dotyczących godzin zajęć pozalekcyjnych  udzielają odpowiedzialni za dane zajęcia nauczyciele.