VII Ogólnopolski Konkurs BARWY MORZA

Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie BARWY MORZA. Konkurs organizowany jest przez SOiO „Conradinum”, jako impreza towarzysząca w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Stoczniowego, a także – Dni Otwartych naszej szkoły.

Uczniowie mogą zgłaszać prace w czterech kategoriach: fotograficznej, plastycznej, literackiej oraz modelarskiej (w jednej lub kilku). Ogłoszenia i regulamin konkursu wywieszone są w gablocie przy s. 109, ogłoszenia – w sekretariacie uczniowskim oraz w bibliotece i czytelni szkolnej.

Konkurs rozpoczyna się 5 grudnia 2011 r. Prace należy składać do 27 lutego 2012 r.

Informacji o konkursie udzielają oraz przyjmują prace:
– konkurs fotograficzny: p. Robert Maćkiewicz (s. 109) oraz p. Agnieszka Apanowicz (s. 311);
– konkurs plastyczny: p. Dominika Ringwelska (s. 228);
– konkurs literacki: p. Grzegorz Banaszczyk (s. 301) oraz p. Martyna Rokacz-Albecka (biblioteka);
– konkurs modelarski: p. Andrzej Rejniak (Kierownik Szkolenia Praktycznego).

Lista laureatów zostanie opublikowana na szkolnej stronie www nie później niż 16 marca 2012 r. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 marca 2012 r. o godz. 12:00 w auli szkolnej.

W roku ubiegłym prace na konkurs napłynęły z Gdańska, Straszyna, Gdyni, Sopotu, Redy, Rumi, Wejherowa, ale również z Kraśnika, Lublina, Słomkowa Mokrego, Woli Ocieckiej, Chełma, Potoku Stanów, Wrocławia, Warszawy. Spośród zgłoszonych do konkursu zakwalifikowano 132 fotografie, 292 prace plastyczne, 88 prac literackich i 42 modeli. Nagrodzono i wyróżniono autorów: 40 fotografii, 27 prac plastycznych, 23 prac literackich oraz 17 modeli.

Do pobrania:

regulamin konkursu,

karty zgłoszenia,


wzory ogłoszeń