więcej…

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Nr 18 w zespole Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”.

Zdobyliśmy SREBRO w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2015

oraz  37 miejsce w Polsce (w województwie 2 miejsce) w
Rankingu Maturalnym Techników 2015

Gdańskie technika ze znakami jakości Perspektyw
– artykuł ze strony www.gdansk.pl