Wilno 2007


SPRAWOZDANIE
Z PROGRAMU WYMIANY MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI
SOiO CONRADINUM W GDAŃSKU ZE SZKOŁĄ ŚREDNIĄ W NIEMIEŻU KOŁO WILNA
W DNIACH 24.09.07-29.09.07
W dniach 24.09.07-29.09.07 r. odbyła się wymiana młodzieży i nauczycieli SOiO Conradinum ze Szkołą Średnią w Niemieżu k./Wilna. W wymianie udział wzięli przedstawiciele Samorządu Szkolnego, redakcji gazety szkolnej „Czas Conradinum”, Koła Teatralnego N. O. C., reprezentacji szkoły w koszykówce dziewcząt i chłopców, szkolnego zespołu tańca współczesnego, chóru szkolnego oraz szkolnego radiowęzła – łącznie 46 osób. Młodzież była pod opieką nauczycieli SOiO Conradinum:
– p. dyr. mgr Elżbiety Ochman – kierownik wymiany
– p. mgr Ewy Wolińskiej
– p. mgr Elżbiety Buczkowskiej-Protasewicz
– p. mgr Katarzyny Kowalczyk
– p. mgr Karoliny Urbanowicz
– p. mgr Andrzeja Piaszczyńskiego.
Wyjazd odbył się w ramach wieloletniej wymiany i współpracy między Szkołą Średnią w Niemieżu k./Wilna i SOiO Conradinum z Gdańska.
Celem wymia/fontbrny były:
1. kontynuacja wieloletniej przyjaźni i współpracy obu szkół
2. Uświadomienie młodzieży historycznych i współczesnych związków między narodami polskim i litewskim.
3. Prezentacja wspólnych obu narodom tekstów kultury np. poezji, architektury, sztuki sakralnej.
4. Zebranie przez młodzież Conradinum materiałów do gazety szkolnej i kroniki szkoły, amatorskich filmów, albumów.
5. Integracja młodzieży polskiej i litewskiej poprzez wspólną zabawę, kulturalne spędzanie czasu, zawody sportowe, udział w uroczystościach szkolnych, spektaklach teatralnych i kabaretowych.
6. Uświadomienie młodzieży obu szkół celowości wspólnych działań narodów naszego obszaru geopolitycznego w ramach Unii Europejskiej.
7. Poznanie szkoły w Niemieżu, nauczycieli i młodzieży.
8. Poszerzenie znajomości historii Litwy, kultury i sztuki litewskiej.
9. Poznanie ważnych zabytków i krajobrazu Wilna, Wileńszczyzny i Litwy.

Cele te realizowane były zgodnie z programem wyjazdu, który rozpoczął się w poniedziałek 24.09.07 r. o godzinie 6.00 pod SoiO Conradinum. Całodzienna podróż, z przerwą obiadową w Augustowie, zakończyła się około godziny 20.00 (czasu litewskiego) zakwaterowaniem w Schronisku Turystycznym w Wilnie „Vilniaus Jaunuju Turistu Centras” przy ulicy Polocko 7.

Pierwszego dnia pobytu w Wilnie, czyli we wtorek 25.09.07 r., złożyliśmy pierwszą oficjalną wizytę w zaprzyjaźnionej Szkole Średniej w Niemieżu. Nasza grupa została bardzo serdecznie powitana przez dyrektora szkoły, nauczycieli oraz najmłodszych uczniów szkoły w Niemieżu. Zostaliśmy również oprowadzeni po szkole, a następnie mieliśmy rzadką okazję zwiedzić pobliski meczet.


1. Oficjalne powitanie i złożenie na ręce dyrektora szkoły upominków dla szkoły od Conradinum

2. Przedstawienie najmłodszych uczniów szkoły w Niemieżu na powitanie gości z Conradinum3. Urokliwy meczet w Niemieżu

Stamtąd udaliśmy się do największej w Wilnie nekropolii na Rossie. W dwóch grupach pod nadzorem pań przewodniczek mieliśmy okazję obejrzeć zabytkowe pomniki nagrobne i grobowce oraz wysłuchać wiersza miejscowej poetki o Kasztance Marszałka J. Piłsudskiego.
Z Rossy udaliśmy się pod Ostrą Bramę skąd rozpoczęliśmy spacer po Starówce, podziwiając między innymi Katedrę, Uniwersytet Wileński, Kościół św. Piotra i Pawła.4.Uczniowie Conradinum w hallu Uniwersytetu Wileńskiego5. Conradinowcy na Górze Trzykrzyskiej.

Uczniowie Conradinum wzbudzali powszechne zainteresowanie i podziw mieszkańców Wilna, gdyż przez cały dzień prezentowali się w mundurach galowych.
W środę (26.09.07 r.) tuż pośniadaniu wyruszyliśmy ponownie na Antokol do Kościoła św. Piotra i Pawła, ponieważ poprzedniego popołudnia młodzież zachwyciła się niezwykłym, barokowym wnętrzem tego kościoła.


6. Kościół św. Piotra i Pawła


7. Niezwykły kryształowy żyrandol i misterne zdobienia wnętrza Kościoła św. Piotra i Pawła wzbudzały powszechny zachwyt uczestników wymiany.

Następnie autokarem przemieściliśmy się pod Ostrą Bramę, gdzie dołączył nasz wileński przewodnik p. Robert Polakowski. Pod jego przewodnictwem udaliśmy się do Zamku na Wyspie w Trokach. Po drodze zatrzymaliśmy się w Ponarach, aby chwilę podumać nad zawiłą historia obu narodów.
Zamek na Wyspie w Trokach wywarł na nas ogromne wrażenie, zwłaszcza, że nasz przewodnik niebywale ciekawie opowiadał o tym miejscu. Dodatkowa atrakcją pobytu w Trokach były kibiny, czyli karaimski przysmak, który mieliśmy okazję skosztować.


8. Ponary – miejsce uświęcone krwią m. in. Polaków i Litwinów


9. Urokliwy Zamek na Wyspie w Trokach

Po obejrzeniu tych historycznie ważnych dla Litwinów i Polaków miejsc, udaliśmy się po raz drugi do szkoły w Niemieżu, gdzie conradinowska reprezentacja dziewcząt i chłopców w koszykówce ( pod czujnym okiem p. Ewy Wolińskiej) rozegrała towarzyski mecz z reprezentacją szkoły w Niemieżu.

10. Przyjacielskie spotkanie na parkiecie, czyli zacięty mecz Koszykówki Conradinum – Niemież.

Kolejny pełen wrażeń dzień, czyli czwartek 27.09.07 r., rozpoczęliśmy spotkaniem pod Ostrą Bramą z naszymi wileńskimi przyjaciółmi i pod ich przewodnictwem wyruszyliśmy do nieco oddalonego od Wilna skansenu w Rumszyszkach. Mieliśmy tam możliwość zapoznania się z kulturą i tradycjami litewskimi oraz zobaczenia techniki tkania serwet i wyplatania koszy.


11. Piękna jesienna aura, litewska przyroda i zabytkowe zabudowania, czyli urokliwe Rumszyszki.

Po powrocie ze skansenu zapoznaliśmy się ze współczesną architekturą i „kulturą” litewską, odwiedzając Park Rodzinny Belmontas, a później Centrum Handlowe „Akropolis”. Mogliśmy tam pojeździć na łyżwach dokonać zakupów pamiątek z Litwy.


12. Urokliwy park rodzinny „Belmontas”

Ostatni dzień naszego pobytu na Litwie – piątek 28.09.07 r.- rozpoczęliśmy od ostatniego spaceru po Starówce Wileńskiej.

Po wcześniejszym obiedzie wyruszyliśmy do Niemieża na ostatnią pożegnalną wizytę. Młodzież po raz drugi w mundurach galowych została oficjalnie przyjęta przez swych niemieskich kolegów i koleżanki oraz nauczycieli. Był to również dzień prezentacji dokonań artystycznych uczniów z obu szkół. W związku z tym mieliśmy okazje zobaczyć fenomenalne przedstawienie Pt. „Zielony wędrowiec” w wykonaniu Czarnego Teatru ze Szkoły Średniej w Niemieżu.
Następnie prezentowali się Conradinowcy z Koła Teatralnego N. O. C. (pod opieką p. Karoliny Urbanowicz) w przedstawieniu Pt. „Kraina Cudowności” oraz dziewczęta ze szkolnego zespołu tańca współczesnego, nad którymi opiekę sprawowała p. Katarzyna Kowalczyk.
Występy te pozwoliły bliżej poznać zainteresowania i zdolności rówieśników z Litwy i Polski.
Ostatnim punktem wymiany była wspólna dyskoteka dla młodzieży.
Około godziny 20.30 po długich i wylewnych pożegnaniach polska 52osobowa grupa uczestników wymiany wsiadła do autokaru i wyruszyła w drogę powrotna do Gdańska. Wymiana zakończyła się około godziny 6.00 rano w sobotę 29.09.07 r. przy budynku SOiO Conradinum.
Wszystkie cele i założenia wymiany zostały zrealizowane, dzięki różnorodnym formom programu.
Potwierdzają to wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród uczestników wymiany ( ankieta i analiza jej wyników w załączeniu). Niewątpliwie należy kontynuować program wymiany młodzieży z SOiO Conradinum oraz ze Szkoły Średniej w Niemieżu.

Sprawozdanie sporządziła
Karolina Urbanowicz

galeria zdjęć