Współpraca

Szkoła ściśle współpracuje na zasadzie podpisanych porozumień z wyższymi uczelniami, m.in. z Politechniką Gdańską oraz stoczniami i zakładami (Stocznia Północna, Stocznia „Remontowa”, Stocznia Gdańsk SA, Rockwell Automation).
W ramach współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi SA szkoła bierze udział w Międzynarodowych Targach BALT MILITARY EXPO i jest współorganizatorem Europejskiego Tygodnia Przemysłu Stoczniowego – pod patronatem Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE.
Szkoła nawiązała również współpracę z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni w zakresie kształcenia zawodowego. W przyszłości będzie podpisane porozumienie z uczelnią.

Zapoznaj się z ofertą dydaktyczną studiów cywilnych Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego na rok akademicki 2012/2013