Wymiana Polsko-Litewska 4-8 sierpnia 2008 roku.Untitled Document


SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WYMIANY Mł.ODZIEŻY I NAUCZYCIELI SOiO CONRADINUM W GDAŃSKU ZE SZKOŁA ŚREDNIĄ! W NIEMIEŻU KOŁO WILNA W DNIACH 04.08.08 – 08.08.08 r. w GDAŃSKU.

W dniach 04.08.08 – 08.08.08 r. odbyła się wymiana młodzieży i nauczycieli SOiO Conradinum ze Szkołą Średnią w Niemieżu k. Wilna. tym razem do
Gdańska przyjechało 49 osób, w tym 38 uczniów i 11 nauczycieli ze Szkoły Średniej w Niemieżu k. Wilna. Ze strony polskiej rolę gospodarza pełniło 8
nauczycieli SOiO Conradinum
oraz 26 uczniów SOiO Conradinum.

Wizyta odbyła się w ramach wieloletniej wymiany i współpracy między Szkołą Średnią w Niemieżu k. / Wilna i SOiO Conradinum z Gdańska.

Celem wymiany były:
l. kontynuacja wieloletniej przyjaźni i współpracy obu szkół

2. Uświadomienie młodzieży historycznych i współczesnych związków
między narodami polskim i litewskim.

3. Prezentacja młodzieży litewskiej polskich tekstów kultury, architektury, sztuki sakralnej.
4. Integracja młodzieży polskiej i litewskiej poprzez wspólną zabawę, kulturalne spędzanie czasu, zawody sportowe.
5. Uświadomienie młodzieży obu szkół celowości wspólnych działań narodów naszego obszaru geopolitycznego w ramach Unii Europejskiej .
6. Poznanie SOiO CONRADINUM, nauczycieli i młodzieży.
7. Poszerzenie znajomości historii Polski, kultury i sztuki polskiej.

8. Poznanie historii, kultury (m,in. języka) i sztuki Kaszub.
9.
Poznanie ważnych zabytków i krajobrazu Gdańska, Pomorza, Kaszub i Polski.
10. Wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami polskimi i litewskimi.

Skrót wizyty litwinow w Gdańsku:

04.08.08

 • Przyjaz Litwinów do Gdańska.
 • Poczęstunek w pokoju nauczycielskim.
 • Zakwaterowanie Litwinow w Bursie Gdańskiej
 • Spacer po starym Mieście z przewodnikiem.

05.08.08

 • Rankiem ze względu na pogodę zamiast Jarmarku Św. Dominika Litwini Poszli na zakupy do Galerii Bałtyckiej.
 • Po obiedzie Litwin udali się na wyjazd do Malborka.

06.08.08

 • Wycieczka tramwajem wodnym na Hel.
 • Wieczorem zostały zorganizowane zabawy integracyjne.

07.08.08

 • Goście z Niemża Podziwiali uroki ziemi Kaszubskiej podczas gdy uczniowie Conradiunum przygotowywali pożegnalna dyskoteke.
 • Wieczorem wszyscy świetnie sie bawili na dyskotece.

08.08.08

 • Dzień rozpoczoł się wizyta w Katedrze Oliwskiej oraz spacerem po parku.
 • Następnie wszyscy udali sie a starówke gdzie młodież miala czas dla siebie aby obejżec jarmark Św. Dominika.
 • Po obejżeniu jarmarku Dominikańskiego została wizyta na plaży w Brzeźnie.
 • Około godziny 19:30 uczniowie oraz grono pedagogiczne po wspaniale spędzonych dniach pożegnali si&#centerdzieje szkoły do roku 1945
  281; i wsiedli do autokaru.