Konkurs historczyno – informatyczny

Z okazji 200- setnej rocznicy utworzenia Księstwa Warszawskiego i wkroczenia wojsk napoleońskich do Gdańska w naszej szkole zorganizowany został konkurs historyczno- informatyczny na najciekawszą prezentację multimedialną p.t. „ POLACY W EPOCE NAPOLEOŃSKIEJ”, którego organizatorami byli: ANDRZEJ PIASZCZYŃSKI- nauczyciel historii i IWONA ŻYCHOWICZ-nauczyciel informatyki.

Do konkursu zgłosiło się 13 zespołów klas I- III
Jury w składzie:
1. Iwona Żychowicz
2. Zofia Krasnopolska- Wesner
3. Andrzej Piaszczyński

Dokonało oceny prac konkursowych przede wszystkim pod kątem :
–  informacyjnym: zakres informacji, znajomość faktograficzna tematu , walory edukacyjne
–  użytkowym: pomysłowość realizacji, estetyka, interaktywność, czytelność, itp.,
–  technicznym: stopień zaawansowania techniki tworzenia prezentacji multimedialnych oraz celowość jej zastosowania.

Ostateczna kolejność przedstawia się następująco:
1. Miejsce- KLASA II BX- 18,5 PUNKTÓW/ MAX 20 PUNKTÓW
• JUSTYNA GOYKE
• JAKUB KORYCIŃSKI
• MARIUSZ PIETRUSZEWSKI

2. Miejsce- KLASA II AL- 16 PUNKTÓW
• KATARZYNA KALISZ
• ŁUKASZ BUCZKOWSKI

3. Miejsce- KLASA III DT- 15 PUNKTÓW
• ARKADIUSZ KICIAK
• KAROL SZYMAŃSKI
• PATRYK SOCHA

Pozostałe miejsca i liczba punktów:

4 miejsce- Klasa II BL- 14,5 p. – Katarzyna Bober, Katarzyna Rybicka, Magdalena Mielewczyk
5 miejsce- KLASA I BT- 14 p. – Damian Blaszke
6- 7 miejsce- KLASA II DL- 13 p. – Joanna Kazimierczuk
KLASA II AL.- 13p. – Zuzanna Plichta, Alicja Rutkowska
8-9 miejsce – KLASA II AL.- 11p.- Anna Chlebowska, Robert Spychalski
KLASA II DL – 11p. – Maciej Michta, Damian Szewel
10-11 miejsce- KLASA II AL.-10p.Monika Łosiewska
KLASA II DL- Anna Szafran
12 miejsce – KLASA I BT- 9p. – Kamila Sulich, Łukasz Szczepanik, Tomasz Mitrus
13 miejsce – KLASA II CT- 8p. – Piotr Wądołek, Tomasz Kaczmarek, Paweł Anioł

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zyczą dalszych sukcesów w zmaganiu się tematyką historyczną i informatyczną