Wystawa

W dniach od 23.10.06 do 05.11.06 odbyła się wystawa organizowana przez kółko europejskie pt. „Moje wakacyjne eurowspomnienia”. Adresatem były wszystkie klasy pierwsze.

Opiekunowie kółka: Dominika Ringwelska i Ania Bracik.