X Młodzieżowy Parlament Ekologiczny

Młodzieżowy Parlament Ekologiczny jest przedsięwzięciem realizowanym przez : Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ,Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni ORAZ Regionalną Agencję Promocyjną „EDUKATOR”.

Głównym celem Parlamentu jest pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży skierowanej ku ochronie środowiska, oraz integrowanie środowisk uczniowskich całej aglomeracji trójmiejskiej na rzecz właściwie pojętej ekologii. Ważnym zadaniem jest również kształtowanie w młodym pokoleniu umiejętności prowadzenia demokratycznej dyskusji o istotnych problemach współczesności (ochrona środowiska),a także prezentowania swoich spostrzeżeń na temat potrzeb środowiska naturalnego przedstawicielom władz samorządowych, rządowych i parlamentarzystom.

Parlament jest przedsięwzięciem czterodniowym, obejmującym:
– Dyskusję w 20 – osobowych grupach zadaniowych pod kierunkiem moderatorów
– Plenarne spotkanie parlamentarzystów w Sali Okrągłej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

W bieżącym roku szkolnym, wzorem lat ubiegłych udział w pracach Parlamentu brała również przedstawicielka EKOZESPOŁÓW, oto jej sprawozdanie:

W dniach 21 – 23 marca 2007r. odbył się X Młodzieżowy Parlament Ekologiczny. Jest to przedsięwzięcie mające na celu promowanie edukacji ekologicznej wśród młodzieży z szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Uczestnicy parlamentu przez dwa dni spotykają się w wydzielonych grupach, poznają się, prowadzą dyskusje i zabawy na tematy związane z ochrona środowiska. Na koniec przygotowują postulaty, by trzeciego dnia przedstawić je i rozważyć na sesji plenarnej, która odbywa się w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego, symbolizującej parlament regionalny. Całą pieczę nad tym przedsięwzięciem sprawują organizatorzy i sponsorzy m.in. pani Ewa Kordzińska, koordynator MPE, pan Andrzej Remiszewski z Komunalnego Związku Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki” oraz Ryszard Potrykus z Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.
Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym parlamencie, ponieważ to ciekawe wydarzenie. Poznałam wielu interesujących ludzi i dowiedziałam się jak oni dbają o otaczającą nas przyrodę. Przed parlamentem myślałam, że niewielu ludzi interesuje ochrona środowiska, ale zmieniłam zdanie, gdy ujrzałam całą Salę Okrągłą Urzędu Marszałkowskiego wypełnioną ludźmi w różnym wieku. Każdy słuchał uważnie grup przedstawiających swoje postulaty, uczestnicy zadawali pytania i wyrażali swoje opinie. Największe poruszenie wzbudził występ ostatniej komisji, której byłam przewodniczącą. Tematem naszej pracy było,, Moje miasto- bezpieczne ścieżki naszych śmieci”. Moja grupa przedstawiła scenkę, ja powiedziałam, o co postulujemy i potem zaczęła się dyskusja. Utworzyła się troszkę nerwowa atmosfera, ale marszałkowie ją uspokoili i po głosowaniu postulat przeszedł. Tym samym zakończył się X Młodzieżowy Parlament Ekologiczny. Po skończonych obradach zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcia i pożegnaliśmy się. Uważam ze takie akcje są bardzo interesujące, uczą a zarazem integrują. Sprawiają ze wspólnymi siłami możemy wpływać na ochronę środowiska na naszej planecie.

Anita Kurkowska

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2