Wycieczka do Centrum Nauki Eksperyment

Zdjęcia z wycieczki klasy 1CL z p.Beatą Katanowską do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni ( 11.12.2009 )