Warsztaty „Chemia wody”

Klasa ICL na warsztatach „Chemia wody” w Akwarium Gdyńskim 22.03.10 pod opieką B. Katanowskiej i U.Rybarczyk. Na zajęciach uczniowie uczestniczyli w wykładzie o składzie i zanieczyszczeniach wody morskiej, następnie pobierali próbki wody z zatoki i w laboratorium badali m.in.ich czystość, zasolenie, skład.