Zjazd Conradinum 2006

Dnia 9 września 2006r. odbył się Zjazd Absolwentów Conradinum z okazji 60 – lecia kształcenia kadr dla gospodarki morskiej i 212-lecia istnienia Conradinum.
Zjazd poprzedziła uroczysta Msza św., którą odprawił 8 września 2006r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
Uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, absolwenci i przyjaciele szkoły usłyszeli z ust Ks. Arcybiskupa wiele ciepłych słów, a pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie.
            Dnia 9 września 2006r. odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji 60 – lecia kształcenia kadr dla gospodarki morskiej.
W auli szkolnej można było obejrzeć wystawy przygotowane przez uczniów Conradinum, np. wystawę Pt. „Historia Conradinum”, wystawę fotograficzną „Conradinum w obiektywie”, wystawę modeli okrętowych.
Udostępniono także do zwiedzania pracownie specjalistyczne. Zjazd przygotowywał Komitet organizacyjny a nad jego sprawnym przebiegiem czuwało dwudziestu pięciu pracowników administracji i obsługi szkoły. Przygotowaniem akredytacji uczestników, późniejsza akredytacją a także prezentacja specjalistycznych pracowni i gabinetów zajęli się uczniowie naszej szkoły.
Przy obsłudze zjazdu pracowało 91 Conradinowców pod opieką mgr inż. Elżbiety Jezierskiej i mgr Małgorzaty Scisłowskiej.
Zjazd Absolwentów zaszczycili swoją obecnością:

  • Adam Krawiec – Pomorski kurator
  • Andrzej Drabczyk – reprezentujący Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Aleksander Gosk – patronat medialny Telewizja Gdańsk TVP3
  • Bożena Brauer – Przewodnicząca KZOiW NSZZ „ Solidarność”
  • Emma Popik – Nowy Kurier Bałtycki
  • Roman Kraiński – Prezes Zarządu Stoczni Gdańskiej S.A.

Zaszczyciło też nas swoja obecnością dwudziestu trzech gości – Emerytów. Byłych nauczycieli Conradinum, którzy z sentymentem wspominają lata pracy w naszej szkole. Serdecznie dziękujemy im za przybycie i uświetnienie naszej uroczystości.

Bardzo licznie stawili się też Absolwenci Conradinum począwszy od Rocznika 1946 aż do 1997. Swój akces uczestnictwa zgłosiło 570 Absolwentów, przybyło 531 osób – przedstawicieli wszystkich typów szkół, które istniały na terenie Conradinum.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za życzliwe słowa i pamięć o nas, cieszymy się, że tak chętnie odwiedzacie swoja szkołę i wspominacie ją z sentymentem. Postaramy się kontynuować Wasze chlubne tradycje.
Czołem Conradinowcy!