Zjazd Hamletów Polskich

23 kwietnia klasa I Al, jak na klasę humanistyczną przystało, wzięła udział w Pierwszym Zjeździe Hamletów Polskich. Na przedprożach Długiego Targu w samo południe wystąpiło ponad 30 Hamletów, którzy wcielili się w uńskiego księcia. Wystąpili między innymi: Maciej Stuhr, Mirosław Baka, Jacek Poniedziałek, Krzysztof Tyniec, Mariusz Bonaszewski, Krzysztof Gordon, a także Paulina Chruściel. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania wybranych dialogów i monologów z najsłynniejszej ze sztuk Szekspira.Aktorzy grali jednocześnie na wszystkich dziesięciu scenach, powtarzając przygotowane fragmenty tak, aby krążąca między scenami publiczność miała szansę podziwiania różnej interpretacji „Hamleta”