ZNAWCA MAPY – II Edycja

SCENARIUSZ II EDYCJI KONKURSU „ZNAWCA MAPY” CONRADINUM 2002/2003

grafikaKonkurs składał się z dwóch etapów, które odbyły się 23 maja i 07czerwca 2003r. I ETAP- część pisemna, trwająca 45 min., obejmowała ogólne wiadomości o mapie. Uczniowie musieli wykazać się min. umiejętnością określania współrzędnych geograficznych, obliczania powierzchni rzeczywistej na podstawie skali mapy, narysować profil topograficzny na podstawie mapy poziomicowej, a także znajomością mapy fizycznej świata.

Do pierwszego etapu zgłosiło się 14 uczniów wszystkich typów szkół. Do drugiego etapy zakwalifikowało się troje uczestników: M. Włodarczyk – I El, T. Swartz – I Al., K. Senko – III Dl II ETAP – odbył się na zmienionych zasadach. W tym roku finaliści wraz z dwoma osobami wspomagającymi brali udział w grze planszowej dotyczącej Europy. Uczniowie losowali pytania dotyczące państw europejskich – m.in. ich położenia, gospodarki. Pytania nawiązywały swoją treścią do tematyki Unii Europejskiej, więc zaproszone zostały również przedstawicielki Szkolnego Klubu Europejskiego.

Zwycięzcą tegorocznego konkursu okazała się Katarzyna Senko.