Drodzy uczniowie, 
nowy plan lekcji znajduje się w zakładce uczeń/rodzic.