Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych

Magdalena Kopp Ostrowska

Koło z Edukacji Morskiej.

Robert Maćkiewicz

Zajęcia wyrównawcze z mechatroniki i przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

Waldemar Jankowski

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego zawodowego i konsultacje z tkm

Andrzej Butowski

Arkadiusz Cimiński

Projekt „Budowa pojazdu ekologicznego”

Robert Szymczyk

Kółko mechatroniczne

Anna Złoczewska

Przygotowanie do egzaminu zawodowego

Michał Piotrowski

Zajęcia fakultatywne maturalne z języka polskiego- Antyk/Biblia

Małgorzata Urbanowicz

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego dla klas maturalnych.

Anna Bracik

Zajęcia fakultatywne  z historii dla klasy 3 Al

Andrzej Piaszczyński

Zajęcia maturalne z wos; koło debat oxfordskich

Teresa Kuczkowska-Tyszka

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;

Kółko maturalne z języka angielskiego

Anna Urbańska-Gruczka

Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego

Agnieszka Apanowicz

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas maturalnych

Ewa Czajka

Kółko maturalne z matematyki poziom podstawowy dla uczniów klasy 4 CT

Iwona Żychowicz

Kółko maturalne z matematyki poziom podstawowy dla uczniów klasy 4 BT i 3 AL

Maria Bardo

Konsultacje z fizyki

Maciej Draws

Zajęcia maturalne z fizyki 

Elżbieta Kabat

Zajęcia wyrównawcze z geografii i języka niemieckiego.
Kółko maturalne z geografii.

Ewa Wolińska

Zajęcia sportowo-rekreacyjne z koszykówki

Karolina Urbanowicz

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego dla klas maturalnych.

Małgorzata Scisłowska

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego dla klas maturalnych.
Opieka nad gazetką „CZAS CONRADINUM”.

Ewa Reszczyńska

Wolontariat. Projekt „Dopalacze”

Zajęcia odbywają się wg harmonogramu ustalonego przez danego nauczyciela po konsultacjach z uczniami. Informacji dotyczących godzin zajęć pozalekcyjnych  udzielają odpowiedzialni za dane zajęcia nauczyciele.