W naszym pięknym mieście Gdańsku gdzie korona w herbie jest,
Szkoła mieści się wspaniała co się Conradinum zwie.
Jej uczniowie wszędzie znani, już od dwustu lat,
Chwała świetnej naszej szkoły bez przeszkód idzie w świat.

Conradinum, Conradinum to słowo zna cały Wrzeszcz.
Conradinum, Conradinum tam klawa ferajna jest.
Conradinum, Conradinum tam szyk i radość i śpiew.
Conradinum, Conradinum świat cały dla ciebie jest.

Gdy słońce jest pogoda fest za szczęściem idziem w ślad,
Bo każdy z nas gdy wolny czas chce nowy ujrzeć świat.
I radość nieść przez cały kraj od morza aż do gór,
To my z Conradinum z nas przykład bierz i wzór.

Conradinum, Conradinum to słowo zna cały wrzeszcz.
Conradinum, Conradinum tam klawa ferajna jest.
Conradinum, Conradinum tam szyk i radość i śpiew.
Conradinum, Conradinum świat cały dla ciebie jest.