WRZESIEŃ

3.09.2018

(poniedziałek)

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ dydaktyczno-wychowawczych

900

 

12.09.2018

(środa)

Ogólnoszkolne zebranie z Rodzicami              

 

1730

12.09.2018

(środa)

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

17.09 – 12.10. 2018

Praktyka zawodowa klasy 3BT

 

24.09.2018

(poniedziałek)

Dzień Pierwszoklasisty – Ślubowanie klas pierwszych Technikum

900

PAŹDZIERNIK

do 1.10.2018

(poniedziałek)

Termin złożenia wstępnych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym – klasy III LO i  klasy IV Technikum.

 

01.10 – 26.10. 2018

Praktyka zawodowa klasy 3ET

 

18.10.2018 (czwartek)

Ogólnoszkolne  spotkanie z Rodzicami .

 

1730

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

 

LISTOPAD

1-2.11.2018

(czwartek-piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

05.11 –30.11. 2018

Praktyka zawodowa klasy 3AT

 

9.11.2018

(piątek)

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

 

 

Próbna matura

 

22.11.2018

(czwartek)

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

- podanie rodzicom i uczniom propozycji ocen śródrocznych oraz spotkanie związane z egzaminami.

1730

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

 

GRUDZIEŃ

13.12.2018

(czwartek)

Ogólnoszkolne zebranie z Rodzicami klas I-III T (młodsze) - podanie rodzicom i uczniom propozycji ocen śródrocznych.

1730

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

14.12.2018

(piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach maturalnych

1400

 

17.12.2018

(poniedziałek)

Początek II śródrocza dla klas maturalnych

 

18.12.2018

(wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych

 

21.12.2018

(piątek)

WIGILIA  SZKOLNA - szkolne i klasowe spotkania związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

 

23-31.12.

2018

Zimowa przerwa świąteczna.

 

 

STYCZEŃ

01.01.2019

(wtorek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

10.01.2019

(czwartek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.

Część praktyczna  model „d” 9.01.2019 a , model „w” „wk” „dk” od  11.01 do 16.02 wg indywidualnego harmonogramu.

Ogłoszenie wyników: 22 marca 2019

 

18.01.2019

(piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach I-III T (młodsze)

 

21.01.2019

(poniedziałek)

Początek II śródrocza dla klas i I-III T (młodsze)

 

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

22.01.2019

(wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas  I-III T (młodsze).

 

24.01.2019

(czwartek)

Ogólnoszkolne  spotkanie z Rodzicami .

 

1730

11.02- 24.02. 2019

FERIE ZIMOWE

 

 

STUDNIÓWKA

 

 

MARZEC – WRZESIEŃ 2019

18.04-23.04. 2019

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

26.04.2019

KONIEC ROKU klas programowo najwyższych

20.04.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6,7,8.05.2019

Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych

06-23.05.2019

Pisemne egzaminy maturalne

9-22.05.2019

Ustny egzamin maturalny z j.polskiego

6-25.05.2019

Ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego

24.05.2019

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 2019r.

20.06.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.06.2019

KONIEC ROKU SZKOLNEGO dla klas młodszych

04.07.2019

 

Data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu 2019 wystawionych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

11.09.2019

Data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu 2019 wystawionych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Klasa 3 At         5.11 - 30.11

Klasa 3 Bt         17.09 - 12.10

Klasa 3 Ct         19.11 - 14.12

Klasa 3 Dt         18.03 - 12.04

    Klasa 3 Et         1.10 - 26.10      

    Klasa 2 Dt         6.05 - 31.05      

 

Szczegółowy terminarz egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz informacje o wszystkich procedurach obowiązujących na egzaminach można znaleźć na stronach internetowych: www.oke.gda.pl oraz www.cke.edu.pl