SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW 
przy Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w roku szkolnym 2018/2019

 
p. Sadecka Agnieszka - Przewodnicząca


p. Chrebelska Joanna  - Z-ca przewodniczącego


p. Kuropiejska Katarzyna - Członek


p. Plewnicki Marek - Członek


p. Waszczuk Izabela - Członek

 

 
 

Nr konta Rady Rodziców: Alior Bank 56 2490 0005 0000 4500 1658 9959


W tytule należy podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia,
np. Jan Kowalski kl. III A – składka RR

 

 Regulamin Rady Rodziców przy SOiO Conradinum