Oto terminy poszczególnych etapów XXVI Olimpiady Informatycznej:

I etap: 8 października - 12 listopada 2018
II etap: 12-14 lutego 2019
III etap: 9-12 kwietnia 2019

Czas trwania zawodów I stopnia został wyjątkowo wydłużony o tydzień w związku z kolizją terminów z tegoroczną edycją Spontanicznego Konkursu Informatycznego.

Pojawiły się już Zasady organizacji zawodów XXVI OI. W tym roku mamy kilka nowości w stosunku do zeszłych lat. M.in.:

  • Ze względu na nikłe zainteresowanie w kilku poprzednich latach nie będziemy już dalej wspierać C i Pascala.
  • Dopuściliśmy za to język Python. Należy jednak zwrócić uwagę, że ze względu na specyfikę tego języka, niektóre programy w Pythonie mogą być istotnie wolniejsze od programów w C++, według których będą dobierane limity czasowe.
  • Maksymalne limity czasowe do poszczególnych podzadań będą jawne.
  • W C++ kompilujemy programy z opcją -O3 i bez (archaicznej) opcji -lm.
  • Będzie nowa, lepsza wersja oitimetoola. 

Więcej informacji