W piątek  14 grudnia 2018 r. odbył się etap rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia zorganizowany  przez Oddział Okręgowy PCK w Gdańsku. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 17 zespołów. CONRADINUM reprezentował Łukasz Machowina  z klasy 1CFT. Po dogrywce Łukasz zajął  IV miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Serdeczne gratulacje!

Patronat Honorowy nad olimpiadą objął Pomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezydent Miasta Gdańska.