W marcu odbędzie się coroczny konkurs z języka angielskiego Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmuje P.Jaworska (sala 301 lub pokój nauczycielski).