Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie: "Krótkie filmy o dopalaczach"

 Regulamin konkursu

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

Zgoda przedstawiciela ustawowego

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

Formularz przeniesienia praw autorskich