Dnia 25 kwietnia 2018r. na trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej w auli szkolnej odbędzie się  „Konkurs wiedzy o Conradinum” dla uczniów klas pierwszych.
Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do wychowawcy klasy.

Zakres obowiązującej wiedzy:

I. Historia Conradinum:
a) fundator i jego rodzina
b) dzieje szkoły do roku 1945
c) dzieje szkoły po roku 1945 do współczesności.

II. Współczesność Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum:
- uczniowie i pracownicy szkoły
- organizacja szkoły (typy szkół, profile, specjalności, specyfika poszczególnych szkół, dokumenty na podstawie, których pracuje szkoła),
- budynek i jego wyposażenie.


Bibliografia:
- Aleksander Henke – „Conradinum w 200 rocznicę fundacji”
- Statut szkoły
- Informacje można również uzyskać w kancelarii, bibliotece, czytelni, w dziale administracyjnym szkoły

Powyższe materiały są dostępne w czytelni i w bibliotece szkolnej.


Organizatorzy:
Anna Bracik
Aleksandra Finster