Informujemy, że plan lekcji obowiązujący od 21 maja 2018 r. znajduje się się w zakładce uczeń/rodzic