14 czerwca w SOiO CONRADINUM odbyło się seminarium popularnonaukowe pt. "Dźwigiem udźwigniesz swoją przyszłość", którego organizatorami byli Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów oraz Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM.
W seminarium wzięły udział takie firmy jak:
- KONE POLSKA
- BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.
- CORLEONIS Sp. z o.o. S.K.A.
- thyssenkrupp Elevator Sp. z o.o.


- Elszyk
- Remdźwig
- Zakład Usług Dźwigowych "REMDŹWIG"
- Sarens Polska
- Meron
- Krupinski Cranes
oraz instytucje:
- Związek Pracodawców Forum Okrętowe
- Pracodawcy Pomorza
- Kuratorium Oświaty
- Urząd Dozory Technicznego
- Akademia Morska
- Zespół Szkół Mechanicznych z Poznania
- Technikum Elektryczno-Energetyczne z Bydgoszczy

Podczas seminarium podpisano umowy patronackie pomiędzy SOiO CONRADINUM a Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów, firmami Remdźwig i Elszyk, które objęły patronatem nasze nowe klasy TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH. Pod umowami patronackimi swoje podpisy złożyli: p. Tadeusz Popielas- sekretarz generalny stowarzyszenia, p. Kazimierz Szyszkowski - firma Elszyk, p. Mariusz Wołkowski - firma Remdźwig oraz p. dyrektor Anna Wasilewska – Conradinum.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w seminarium oraz chęć współpracy z naszą szkołą. Liczmy na dalszą owocną współpracę.