Na stronie www.gdanskstrefa.com można przeczytać:

"Wśród wielu osób zasłużonych dla naszego miasta w okresie powojennym był również patron krótkiej uliczki w dzielnicy Gdańska, VII Dwór, mianowicie Aleksander Potyrała..."

"...Jednakże największą zasługą profesora było utworzenie w naszym mieście, w pierwszych powojennych miesiącach, Państwowego Liceum Budowy Okrętów. Szkoła ta (powszechnie do dziś określana mianem „Conradinum”) na swą siedzibę otrzymała budynek szkolny przy ul. Piramowicza (do 1945 r. Krusestrasse) we Wrzeszczu, oddany do użytku w 1900 r. Przed wojną mieściła się w niej 9–letnia wyższa szkoła realna o długoletniej tradycji, której fundatorem był Karl Friedrich Conradi, osiemnastowieczny zamożny gdańszczanin. Od jego nazwiska szkoła przyjęła nazwę „Conradinum”, przejętą następnie przez placówkę oświatową powstałą po wojnie..."

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu: http://www.gdanskstrefa.com/pionier-szkolnictwa-okretowego/