8 marca p. Anna Bracik i p. Agnieszka Warot zorganizowały wycieczkę klasy II AL do biblioteki PAN. Uczniowie mieli między innymi możliwość obejrzenia cennych zbiorów specjalnych, w tym unikatowych dokumentów związanych z historią Conradinum.