Dnia 20 listopada 2018 r.  nasz Samorząd Szkolny, w składzie: Monika Szarmach, Patryk Sadecki i Natalia Kurt wraz z opiekunem p. Anną Urbańską - Gruczką, wziął udział w Konferencji Samorządów Uczniowskich w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

W tym roku gdańska młodzież debatowała nad problemem cyberprzemocy.

Samorząd Uczniowski CONRADINUM dziękuje p. Dyrektor IX LO Małgorzacie Solowskiej za zaproszenie i inspirację do dalszej pracy.