KONSULTACJE, DYŻUR Pedagoga Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej nr 7 w SOiO Conradinum pokój 119 lub 102

  • 22.10.2018r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 11.00  dla uczniów i nauczycieli
  • 26.11.2018r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 11.00  dla uczniów i nauczycieli
  • 10.12.2018r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 11.00  dla uczniów i nauczycieli
  • 21.01.2019r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 11.00  dla uczniów i nauczycieli

Zachęcam do skorzystania z konsultacji

pedagog szkolny
Justyna STOPA