Dyżur Pedagoga Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 7 w SOiO Conradinum (pokój 119 lub 102)

  • 19.03.2018r. (poniedziałek) w godz. 8.00-11.00 dla uczniów
  • 16.04.2018r. (poniedziałek) w godz. 8.00-11.00 dla uczniów
  • 21.05.2018r. (poniedziałek) w godz. 8.00-11.00 dla uczniów
  • 23.05.2018r. (środa) w godz. 17.00-19.00 dla rodziców

Do skorzystania z konsultacji zachęca pedagog szkolny p. Justyna Stopa