Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie: "Krótkie filmy o dopalaczach"

 Regulamin konkursu

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

Zgoda przedstawiciela ustawowego

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

Formularz przeniesienia praw autorskich

W marcu odbędzie się coroczny konkurs z języka angielskiego Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmuje P.Jaworska (sala 301 lub pokój nauczycielski).

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Projektowym "Wygraj indeks WETI".
Celem konkursu jest popularyzacja zagadnień związanych z urządzeniami elektronicznymi i telekomunikacyjnymi oraz rozwijanie kreatywności wśród młodzieży, a także pozyskanie utalentowanych kandydatów na studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.
Strona konkursu dostępna jest pod adresem:
 http://eti.pg.edu.pl/wygraj-indeks-weti