Fundacja IDEA - Innowacja dla Edukacji i Aktywności zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt.” Mamo! Tato! Jak Ty nic nie rozumiesz!”. Zadaniem szkoły jest wybranie zespołu składającego się maksymalnie z siedmiu uczniów. Zadaniem utworzonego zespołu będzie przygotowanie kampanii społecznej skierowanej do dorosłych: rodziców, opiekunów i nauczycieli. W kampanii młodzież daje “instrukcje”, mapę jak poruszać się po świecie nastolatka, a w niej odpowiada na pytania: Jak dotrzeć do niego? W jaki sposób? Jak się z nim kontaktować? Co utrudnia ten kontakt?

Zachęcamy do udziału w konkursie wiedzy o prawie pracy i bhp pracy w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” 

"POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY "

Chętni mogą zgłaszać się osobiście lub przez GPE do nauczyciela EDB p. Beaty Katanowskiej do 30.10.2018

Jak co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie matematycznym KANGUR.

W tym roku najlepszy wynik zdobył uczeń klasy IIIAL Tomasz Napiwodzki. 

GRATULUJEMY!

Oto terminy poszczególnych etapów XXVI Olimpiady Informatycznej:

I etap: 8 października - 12 listopada 2018
II etap: 12-14 lutego 2019
III etap: 9-12 kwietnia 2019

Czas trwania zawodów I stopnia został wyjątkowo wydłużony o tydzień w związku z kolizją terminów z tegoroczną edycją Spontanicznego Konkursu Informatycznego.

Pojawiły się już Zasady organizacji zawodów XXVI OI. W tym roku mamy kilka nowości w stosunku do zeszłych lat. M.in.:

  • Ze względu na nikłe zainteresowanie w kilku poprzednich latach nie będziemy już dalej wspierać C i Pascala.
  • Dopuściliśmy za to język Python. Należy jednak zwrócić uwagę, że ze względu na specyfikę tego języka, niektóre programy w Pythonie mogą być istotnie wolniejsze od programów w C++, według których będą dobierane limity czasowe.
  • Maksymalne limity czasowe do poszczególnych podzadań będą jawne.
  • W C++ kompilujemy programy z opcją -O3 i bez (archaicznej) opcji -lm.
  • Będzie nowa, lepsza wersja oitimetoola. 

Więcej informacji

Dnia 25 kwietnia 2018r. na trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej w auli szkolnej odbędzie się  „Konkurs wiedzy o Conradinum” dla uczniów klas pierwszych.
Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do wychowawcy klasy.

Zakres obowiązującej wiedzy:

I. Historia Conradinum:
a) fundator i jego rodzina
b) dzieje szkoły do roku 1945
c) dzieje szkoły po roku 1945 do współczesności.

II. Współczesność Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum:
- uczniowie i pracownicy szkoły
- organizacja szkoły (typy szkół, profile, specjalności, specyfika poszczególnych szkół, dokumenty na podstawie, których pracuje szkoła),
- budynek i jego wyposażenie.