Satrup 2007


galeria zdjęć

WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA
BERNSTORFF-GYMNASIUM SATRUP – CONRADINUM GDAŃSK


W dniach od 21 do 28 września 2007 roku, grupa uczniów naszej szkoły realizowała 1. etap wymiany uczniowskiej pomiędzy Gimnazjum w Satrup a „Conradinum”. Szkoła nasza od wielu lat współpracuje z Gymnasium w Satrup – miejscowości położonej w północnych Niemczech, w pobliżu takich miast jak Flensburg, Schleswig, Kiel. Współpraca nasza polega na wymianie uczniów „Conradinum” z młodzieżą z Satrup, podczas której uczestnicy wymiany maja okazję poznać lepiej kraj, ludzi, kulturę i zwyczaje naszych zachodnich sąsiadów. Jest to również okazja do nawiązania nowych przyjaźni i wykorzystania znajomości języków obcych (niemieckiego lub angielskiego) w praktyce. Wymiana jest dofinansowywana przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).
Nasza młodzież gościła u rodzin niemieckich, dzięki czemu miała możliwość poznania miejsca zamieszkania i rodzin naszych partnerów, a także panujących w tych domach obyczajów. W czerwcu 2008r. odbędzie się rewizyta strony niemieckiej, kończąca tegoroczny projekt wymiany. Młodzież niemiecka będzie miała okazję doświadczyć polskiej gościnności i poznać polską specyfikę nauczania. Podczas tygodniowego pobytu strona polska miała możliwość uczestniczyć wraz ze swoimi nowymi przyjaciółmi w zajęciach szkolnych oraz porównać oba systemy oświaty. Zacznijmy jednak od początku; pierwszy dzień pobytu przebiegł pod znakiem rekreacji i poznawania walorów przyrodniczych północnych Niemiec, kiedy to obie strony udały się na spływ kajakowy rzeką Füsinger Au. 8-kilometrowy odcinek dał się nam mocno we znaki, tym bardziej że odczuwaliśmy jeszcze trudy podróży. W niedzielę udaliśmy się do osady wikingów „Haithabu” pod Schleswikiem, a następnie już do samego Schleswiku, gdzie podziwialiśmy jego niesamowitą katedrę. Wieczorem kontynuowaliśmy proces integracyjny grając w kręgle, co przyniosło nam wszystkim dużo śmiechu i radości. Następnego dnia podziwialiśmy uroki Morza Północnego, a także brodziliśmy po „Wattenmeer” poznając florę i faunę tego niezwykłego, unikalnego miejsca. We wtorek, jak już wspomniano, uczestniczyliśmy w zajęciach szkolnych a wieczorem jeszcze raz spotkaliśmy się wraz z rodzicami naszych niemieckich przyjaciół na zabawie integracyjnej. Środa upłynęła pod znakiem zwiedzania miasta Flensburg (m.in. wystawa „Phänomenta”, na której mieliśmy okazję samodzielnie wykonywać różnego rodzaju doświadczenia fizyczne) oraz zakupów. W czwartek – na sam koniec pobytu – udaliśmy się do parku rozrywki „Hansapark”, gdzie korzystaliśmy z uroków wesołego miasteczka. Piątek to już niestety dzień odjazdu i podróży powrotnej, ale z niecierpliwością oczekujemy przyjazdu naszych niemieckich partnerów.
Współpracę z Gimnazjum w Satrup, która trwa już od 1990 roku, będziemy oczywiście kontynuować w następnych latach. Z obu stron istnieje duże zainteresowanie projektem, czego wyrazem są nasze wieloletnie kontakty. Chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej wymianie.

Informacji o wymianie udziela:

p. Krzysztof Wiśniewski (jęz. niemiecki)
p. Agnieszka Apanowicz (jęz. angielski)

Redakcja tekstu: Krzysztof Wiśniewski

Program pobytu młodzieży polskiej w SatrupWymiana uczniów „Conradinum” z młodzieżą z Satrup obejmuje:
• wyjazd do Satrup we wrześniu 2007r.
• wizytę Niemców w Gdańsku w czerwcu 2008r.
Uczestnictwo w wymianie obejmuje przyjęcie młodzieży niemieckiej w Gdańsku w tym:
• przyjęcia uczestnika wymiany (zapewnienie noclegu i wyżywienia, przywiezienie codziennie rano na miejsce zbiórki i zabranie po powrocie z wycieczki)
• organizacji spotkania w szkole (spotkanie młodzieży polskiej, niemieckiej, opiekunów wymiany oraz rodziców)
oraz wyjazd do Satrup

Opiekunami wymiany ze strony polskiej są: p.Krzysztof Wiśniewski, p. Agnieszka Apanowicz

PROGRAM WYMIANY UCZNIOWSKIEJ
SOiO CONRADINUM GDAŃSK – BERNSTOFF-GYMNASIUM SATRUP
(21-28 września 2007r.)

CELE OGÓLNE:
Rozwój integracji między narodami poprzez integrację indywidualną młodzieży polsko-niemieckiej.

SPOSÓB REALIZACJI:
Wspólna realizacja różnorodnych zadań w ramach programu wymiany.

Dzień 1.: Przyjazd

Dzień 2.: Spływ kajakiem po rzece Füsinger Au (całodniowy) – Poznanie walorów przyrodniczo-krajoznawczych Land`u Schleswig-Holstein. Gra terenowa z elementami quizu ze znajomości geografii, historii i kultury rejonu.

Dzień 3.: Schleswig: zwiedzanie katedry, muzeum Globus-Haus na zamku w Gottorf; osady Haithabu;
wieczorem: wspólne niemiecko-polskie spotkanie – Dzielenie się wrażeniami z dotychczasowego pobytu, wspólne gry i zabawy integracyjne, zakończone projektem fotograficzno-plastycznym, opisującym poznane miejsca i fakty.

Dzień 4.: Morze Północne – wędrówka po morzu w czasie odpływu (Wattenmeer) – Poznanie nietypowych zjawisk geograficzno-biologicznych (pływy) w stosunku do wybrzeża polskiego.

Dzień 5.: Wizyta w szkole, zajęcia szkolne – Udział w wybranych zajęciach dydaktycznych w ramach porównania polskiego i niemieckiego systemu oświaty. Grupa polsko-niemiecka redaguje raport w sprawie systemu oceniania, długości zajęć, sposobu prowadzenia zajęć, itp.

Dzień 6.: Flensburg (zwiedzanie i zapoznanie się z historią miasta; wystawa interaktywna – Phänomenta) – Poznawanie historii i kultury miasta; wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwijaniu zainteresowań technicznych oraz kształceniu młodych ludzi.

Dzień 7.: Hansapark – park rozrywki.

Dzień 8.: Powrót

opracowała
Marlene Brammer